10 Batalion Powietrznodesantowy

10 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 10 Batalion Powietrznodesantowy

10 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion, który powstał na cześć Ludowych Partyzantów Ziemi Śląskiej i takie też nosi imię. Jest to jednostka będąca charakterystycznym pododdziałem powietrznodesantowych sił Wojska Polskiego. Warto wiedzieć, że historycznie data utworzenia tego batalionu sięga roku 1957.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Powstał on jako formacja zlokalizowana [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] w garnizonie w Krakowie. Stacjonowali jej żołnierze natomiast w koszarach znajdujących się przy ul. Rajskiej. Ogólnie ta jednostka powstała na podstawie rozformowania innej jednostki, jaką był 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty. Pierwsi poborowi pojawili się w tej formacji 25 października tego samo roku, kiedy batalion został utworzony. Warto pamiętać, że batalion udawał się do Oświęcimia, Rzęski, na poligon do Lipy oraz Nowej Dęby.

W lutym kilkanaście lat po tym, jak został utworzony, a mianowicie w roku 1978 batalion ten posłużył do wyodrębnienia kolejnego batalionu a dokładniej tak zwanego batalionu awangardowego.

Artykuł dzięki: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]