6 Batalion Zabezpieczenia i Remontu

6

Bataliony: 6 Batalion Zabezpieczenia i Remontu

Szósty Batalion Zabezpieczenia i Remontu jest to specyficzna jednostka wojsk powietrznodesantowych, która przewody zapłonowe stanowi jedną z formacji Sił Zbrojnych występujących w okresie PRL. Jest to organizacja, jaka powstała w dniu 1 czerwca 1964 roku. Jest to formacja, w skład której weszła 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa. Batalion grupował w sobie także Ośrodek Szkolenia najtanszeac.pl/najtansze-ac-oc/ Techniczno-Samochodowego. Dodatkowo wszedł w jego skład także pluton napraw samochodowych, jaki funkcjonował na zasadach warsztatu samochodowego, gdzie realizowane były naprawy uzbrojenia i sprzętów. Dodatkowo formacja objęła także pluton ładowania zasobników oraz pluton szkolny. Jako dowódcę batalionu wybrano mjr Józefa Harmasza.