16bpd.pl

14 Dywizjon Artylerii Samobieznej

14 Dywizjon Artylerii Samobieznej

Dywizje: 14 Dywizjon Artylerii Samobieznej

14 Dywizjom Artylerii Samobieżnej jest to jednostka, która została nazwana imieniem generała bryg. Wacława Wieczorkiewicza. Jest to jednostka artylerii samobieżnej zaliczana do składu polskich Sił Zbrojnych.

Artykuł dzięki: http://www.adamet.com.pl/