armia strona glowna

Bataliony: 33 Batalion Powietrznodesantowy

33 Batalion Powietrznodesantowy jest to charakterystyczna dla Sił Zbrojnych PRL jednostka będąca pododdziałem wojsk powietrznodesantowych naszego kraju. Formacja została utworzona  w grudniu 1967 roku i najpierw jako swoją placówkę stacjonującą wybrała garnizon w Niepołomicach niedaleko Krakowa. Warto wiedzieć, że był to batalion stanowiący jednostkę skadrowaną. Ogólnie na stanie etatowym wyróżniano tam na okres lat pokoju dokładnie dwustu pięćdziesięciu poborowych. Mieli oni zajmować się szkoleniem rezerwistów ale również konserwowaniem maszyn specjalistycznych i fachowego sprzętu. Jednostka w momencie mobilizacji wojskowej uzupełniała swój stan. Batalion ten przetrwał kilkanaście lat, został rozwiązany dokładnie w grudniu 1976 roku. Na czele batalionu w jego historii stawali dwaj dowódcy był to ppłk Edward Jasyk oraz płk dypl. Mieczysław Toborek.