10 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 10 Batalion Powietrznodesantowy 10 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion, który powstał na cześć Ludowych Partyzantów Ziemi Śląskiej i takie też nosi imię. Jest to jednostka będąca charakterystycznym pododdziałem powietrznodesantowych sił Wojska Polskiego. Warto wiedzieć, że historycznie data utworzenia tego batalionu sięga roku 1957. Powstał on jako formacja zlokalizowana w...

czytaj dalej

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych

Brygady: 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Ladowych 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych jest to formacja, która stanowi jednostkę a nawet związek taktyczny. Jest podporządkowana Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Warto wiedzieć, że jej siedzibą jest Inowrocław. Ogólnie brygada ta została utworzona w roku 2011. Jest to jednostka działająca na podstawie decyzji...

czytaj dalej

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Brygady: 10 Brygada Kawalerii Pancernej 10 Brygada Kawalerii Pancernej jest to jednostka imienia generała broni Stanisława Maczka. To jest formacja, która stanowi jeden z oddziałów pancernych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej. Powstała ona w roku 1995 i stacjonować zaczęła w Świętoszowie. Jest to formacja utworzona na bazie 120 Husarskiego Pułku Zmechanizowanego....

czytaj dalej

33 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 33 Batalion Powietrznodesantowy 33 Batalion Powietrznodesantowy jest to charakterystyczna dla Sił Zbrojnych PRL jednostka będąca pododdziałem wojsk powietrznodesantowych naszego kraju. Formacja została utworzona w grudniu 1967 roku i najpierw jako swoją placówkę stacjonującą wybrała garnizon w Niepołomicach niedaleko Krakowa. Warto wiedzieć, że był to batalion stanowiący jednostkę skadrowaną.Ogólnie na...

czytaj dalej

21 Batalion Logistyczny

Bataliony: 21 Batalion Logistyczny 21 Batalion Logistyczny jest to jednostka imienia generała Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego. To formacja logistyczna w swym charakterze jaka wchodzi w skład zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Została ona utworzona na polecenie dowódcy Wojsk Lądowych. Decyzja o jej uformowaniu miała miejsce 14 kwietnia 2011 roku. Powstała ta...

czytaj dalej

21 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 21 Batalion Dowodzenia 21 Batalion Dowodzenia jest jednostką, która powołana została pod imieniem generała bryg. Zygmunta Szyszko-Bohusza. Jest to jednostka dowodzenia oraz łączności, która wchodzi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ona podporządkowana dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.W 1997 roku jednostce tej przyznano sztandar wojskowy. Jako...

czytaj dalej