16 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 16 Batalion Powietrznodesantowy 16 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion imienia generała bryg. Mariana Zdrzałki. Jako batalion rozumie się jednostkę powietrznodesantowych wosk. To jednostka WL  RP. Formacja u charakteryzowana powstała w roku 1957. Stworzona została poprzez rozformowanie 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Batalion ten został tam zakwaterowany, dokładniej w jego koszarach....

dowiedz się więcej

18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy 18 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion bielski, który powstał na cześć imienia kapitana Ignacego Gazurka. Jest to specyficzna formacja, która stanowi pododdział Wojsk Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cal historia owego batalionu wiąże się z rokiem 1954, kiedy to został utworzony najpierw 19 Samodzielny Batalion...

dowiedz się więcej

6 Batalion Logistyczny

Bataliony: 6 Batalion Logistyczny 6 Batalion Logistyczny jest to jednostka powstała na cześć generała Ignacego Prądzyńskiego. Generalnie to forma stanowiąca pododdział logistyczny w swym charakterze, jaki zakwalifikowani do formacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Datę powstania tego batalionu przyjmuje się na rok 1999. Wówczas batalion został sformowany. Powstał w składzie 6...

dowiedz się więcej

16 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 16 Batalion Dowodzenia 16 Batalion Dowodzenia obchodzi swój dzień, a w zasadzie swe święto w dniu 25 maja. Jest to jednostka, w której strukturze organizacyjnej występuje dowództwo, sztab a także dwie kompanie łączności, kompania logistyczna, kompania ochrony oraz regulacji ruchu, kompania węzłów bazowych. Jest to jednostka będąca oddziałem Wojska...

dowiedz się więcej