16 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 16 Batalion Powietrznodesantowy 16 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion imienia generała bryg. Mariana Zdrzałki. Jako batalion rozumie się jednostkę powietrznodesantowych wosk. To jednostka WL  RP. Formacja u charakteryzowana powstała w roku 1957. Stworzona została poprzez rozformowanie 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Batalion ten został tam zakwaterowany, dokładniej w jego koszarach....

czytaj dalej

1 Batalion Czołgów im. płk. Józefa Koczwary

Bataliony: 1 Batalion Czolgow im. plk. Jozefa Koczwary 1 Batalion Czołgów jest to batalion powołany i nazwany imieniem pułkownika Józefa Koczwary. Formacja ta stanowi pododdział Wojsk Pancernych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Jest to jednostka, jaka powstała w roku 1993 na podstawie zarządzenia, które miało miejsce w czerwcu 1993 roku Powstał...

czytaj dalej

21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

Dywizje: 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej jest jednostką imienia generała Józefa Zająca. To jednostka będąca pododdziałem artylerii przeciwlotniczej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to formacja, jaka powstała jako oddział podporządkowany dowódcy 21 Brygady Strzelców

czytaj dalej

18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy 18 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion bielski, który powstał na cześć imienia kapitana Ignacego Gazurka. Jest to specyficzna formacja, która stanowi pododdział Wojsk Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cal historia owego batalionu wiąże się z rokiem 1954, kiedy to został utworzony najpierw 19 Samodzielny Batalion...

czytaj dalej

6 Batalion Logistyczny

Bataliony: 6 Batalion Logistyczny 6 Batalion Logistyczny jest to jednostka powstała na cześć generała Ignacego Prądzyńskiego. Generalnie to forma stanowiąca pododdział logistyczny w swym charakterze, jaki zakwalifikowani do formacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Datę powstania tego batalionu przyjmuje się na rok 1999. Wówczas batalion został sformowany. Powstał w składzie 6...

czytaj dalej

16 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 16 Batalion Dowodzenia 16 Batalion Dowodzenia obchodzi swój dzień, a w zasadzie swe święto w dniu 25 maja. Jest to jednostka, w której strukturze organizacyjnej występuje dowództwo, sztab a także dwie kompanie łączności, kompania logistyczna, kompania ochrony oraz regulacji ruchu, kompania węzłów bazowych. Jest to jednostka będąca oddziałem Wojska...

czytaj dalej