16 Batalion Powietrznodesantowy

16

Bataliony: 16 Batalion Powietrznodesantowy

16 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion imienia generała bryg. Mariana Zdrzałki. Jako batalion rozumie się jednostkę powietrznodesantowych wosk. To jednostka WL  RP. Formacja u charakteryzowana powstała w roku 1957. Stworzona została poprzez rozformowanie 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Batalion ten został tam zakwaterowany, dokładniej w jego koszarach. Ogólnie rzecz biorąc, batalion tu omawiany został w tym samym roku powiększony o pierwszych poborowych. Miało to miejsce 5 listopada. 9 listopada zaczęło się natomiast szkolenie wojskowe. Batalion ten niegdyś funkcjonował jako JW. 2059. Cechą charakterystyczną tej formacji wojskowej jest noszenie przez żołnierzy bordowych beretów.