6 Batalion Logistyczny

6

Bataliony: 6 Batalion Logistyczny

6 Batalion Logistyczny jest to jednostka powstała na cześć generała Ignacego Prądzyńskiego. Generalnie to forma stanowiąca pododdział logistyczny w swym charakterze, jaki zakwalifikowani do formacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Datę powstania tego batalionu przyjmuje się na rok 1999. Wówczas batalion został sformowany. Powstał w składzie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Miejscem stacjonowania tejże jednostki był garnizon w Krakowie, a dokładniej koszary znajdujące się w rejonie ulicy Głowackiego. Warto wiedzieć, że wiele jednostek działających dotychczas samodzielnie zostało włączonych do tegoż batalionu logistycznego. Dokładniej mowa tu o samodzielnie działających pododdziałach brygady takich jak 6 kompania zaopatrzenia czy też 6 kompania remontowa.

Batalion stał się jednostką gotową bojową wraz z początkiem roku 2000, dokładnie w styczniu. Jednostka przetrwała natomiast do końca grudnia 2001 roku, później została rozformowana. W 2011 roku natomiast ponownie zaczęto formować tenże batalion i wtedy zaczęły w jego skład wchodzić także odrębnie działające jednostki takie jak 6 kompania zaopatrzenia oraz 6 kompania remontowa. Gotowość bojową skład ten uzyskał wraz ze styczniem 2012 roku.

W roku 2001 batalion został nazwany na cześć generała Ignacego Prądzyńskiego. Struktura jednostki obejmuje sztab, dowództwo, kompanię zabezpieczenia desantowania, kompanię remontową, kompanię zaopatrzenia, pluton dowodzenia, zespół zabezpieczenia medycznego. Na czele jednostki stawali w historii dwaj dowódcy był to ppłk Jerzy Leń oraz ppłk Grzegorz Pradel.