18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

18

Bataliony: 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

18 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion bielski, który powstał na cześć imienia kapitana Ignacego Gazurka. Jest to specyficzna formacja, która stanowi pododdział Wojsk Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cal historia owego batalionu wiąże się z rokiem 1954, kiedy to został utworzony najpierw 19 Samodzielny Batalion Rozpoznawczy. Powstała ta formacja w Oleśnicy. Podlegała ona Zarządowi II Sg WP. Niewiele później, bo zaledwie parę lat po tym doszło do zmiany podległości tego batalionu. Tym samym jednostka zaczęła być podporządkowana dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W roku 1961 natomiast jednostka przekształcona została na 19 Batalion Powietrznodesantowy.

Ogólnie w dniu 30 czerwca roku 1967 natomiast wydany został rozkaz przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie którego batalion ten miał przechwycić tradycję 19 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. W ten sposób utworzona została jednostka, jaka nazywała się 18 Kołobrzeskim batalionem Powietrznodesantowym. Ogólnie batalion ten działa po dzień dzisiejszy i warto wiedzieć, że jego lokalizację wyszczególniono w garnizonie Bielsko-Biała. Jest to jednostka, jaka wchodzi w skład 6 Brygady Powietrznodesantowej imienia generała Stanisława Sosabowskiego. Jako jedno z pierwszych działań charakteryzowanego batalionu wyróżnić należy przede wszystkim stworzenie odrębnego, samodzielnie istniejącego plutonu rozpoznawczego jakie miało charakter specjalny.

Nastąpiło to w składzie II Okręgu Wojskowego w Sztumie. Od 2004 roku wydzielone zostały siły batalionu 1 Grupy Bojowej. Była ona jednostką stacjonującą w Al. Hillah czyli w prowincji Babil. Żołnierze uczestniczyli między innymi w obronie ratusza w Karbali. Jeżeli chodzi o ostatnie lata działalności batalionu, to 18 Batalion tworzył Zgrupowania Bojowe w ramach PKW Afganistan. Warto wspomnieć również nieco o strukturze tejże formacji – to jest dowództwo i sztab, a także kompania dowodzenia, pierwsza kompania szturmowa, druga kompania szturmowa, trzecia kompania szturmowa, kompania moździerzy, kompania logistyczna, wojskowa straż pożarna oraz zespół zabezpieczenia medycznego.

Jeżeli natomiast mowa o wyposażeniu, to warto wspomnieć o pojazdach transportowych typu Star, pojazdach Honker. Co do symboli wyróżniających tę jednostkę to jest to jako oznaka wręcz batalionu oznaka wojsk powietrznodesantowych w tym orzeł lotniczy jaki umiejscowiony jest na tle spadochronu a całość emblematu jest otoczona przez wieniec. Jest to biały rysunek na brązowym tle.