16 Batalion Dowodzenia

16

Bataliony: 16 Batalion Dowodzenia

16 Batalion Dowodzenia obchodzi swój dzień, a w zasadzie swe święto w dniu 25 maja. Jest to jednostka, w której strukturze organizacyjnej występuje dowództwo, sztab a także dwie kompanie łączności, kompania logistyczna, kompania ochrony oraz regulacji ruchu, kompania węzłów bazowych. Jest to jednostka będąca oddziałem Wojska Polskiego.

Powstała w dniu 25 maja 1995, dlatego też datę 25 maja uczyniono świętem tegoż batalionu.