10 Brygada Kawalerii Pancernej

10

Brygady: 10 Brygada Kawalerii Pancernej

10 Brygada Kawalerii Pancernej jest to jednostka imienia generała broni Stanisława Maczka. To jest formacja, która stanowi jeden z oddziałów pancernych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej. Powstała ona w roku 1995 i stacjonować zaczęła w Świętoszowie. Jest to formacja utworzona na bazie 120 Husarskiego Pułku Zmechanizowanego. Wyłączono ją natomiast z formacji 11 Dwyzji Kawalerii Pancernej, co miało miejsce w październiku 2001 roku. Co do struktury organizacyjnej to brygada ta składa się z dowództwa i sztabu, z batalionu dowodzenia, z pierwszego batalionu czołgów, z dwudziestego czwartego batalionu ułanów, dziesiątego batalionu zmechanizowanego dragonów, dywizjonu artylerii samobieżnej.

Do tego dochodzą także kompania zaopatrzenia, kompania saperów, kompania remontowa, kompania rozpoznawcza oraz dywizjom przeciwlotniczy. Formację w swej strukturze tworzą także Ośrodek Szkolenia Leopard w Świętoszowie a także kompania zaopatrzenia oaz grupa zabezpieczenia medycznego.