Blog

Najważniejsze polskie jednostki wojskowe - historia i zadania

1. Wojsko Polskie Największa polska formacja wojskowa Największą polską formacją wojskową jest Wojsko Polskie, które składa się z różnych rodzajów sił zbrojnych. W skład Wojska Polskiego wchodzą m.in. Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna oraz Siły Powietrzne. To potężna organizacja, która ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo kraju i jego obywateli. Zadania obronne...

czytaj dalej

Historia i zadania polskich jednostek wojskowych

Historia polskich jednostek wojskowych Starożytność i średniowiecze W czasach starożytnych i średniowiecza, polskie jednostki wojskowe były zorganizowane na wzór rycerski. Rycerze stanowili elitę armii, walcząc w zbrojach i dosiadając koni. Ich głównym zadaniem było obrona terytorium przed najazdami i ochrona mieszkańców. Okres rozbicia dzielnicowego W okresie rozbicia dzielnicowego, polskie jednostki...

czytaj dalej

10 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 10 Batalion Powietrznodesantowy 10 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion, który powstał na cześć Ludowych Partyzantów Ziemi Śląskiej i takie też nosi imię. Jest to jednostka będąca charakterystycznym pododdziałem powietrznodesantowych sił Wojska Polskiego. Warto wiedzieć, że historycznie data utworzenia tego batalionu sięga roku 1957. Powstał on jako formacja zlokalizowana w...

czytaj dalej

16 Tczewski Batalion Saperów

Bataliony: 16 Tczewski Batalion Saperow 16 Tczewski Batalion Saperów jest to jednostka będąca pododdziałem inżynieryjnych wojsk. Tradycją tej formacji jest posiadanie indywidualnej odznaki pamiątkowej, a także proporczyk znajdujący się na berecie, które stały się oficjalnymi symbolami tejże jednostki. Ta jednostka uczestniczy w zmaganiach ze skutkami klęsk żywiołowych.

czytaj dalej

16 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 16 Batalion Powietrznodesantowy 16 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion imienia generała bryg. Mariana Zdrzałki. Jako batalion rozumie się jednostkę powietrznodesantowych wosk. To jednostka WL  RP. Formacja u charakteryzowana powstała w roku 1957. Stworzona została poprzez rozformowanie 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Batalion ten został tam zakwaterowany, dokładniej w jego koszarach....

czytaj dalej

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych

Brygady: 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Ladowych 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych jest to formacja, która stanowi jednostkę a nawet związek taktyczny. Jest podporządkowana Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Warto wiedzieć, że jej siedzibą jest Inowrocław. Ogólnie brygada ta została utworzona w roku 2011. Jest to jednostka działająca na podstawie decyzji...

czytaj dalej

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Brygady: 10 Brygada Kawalerii Pancernej 10 Brygada Kawalerii Pancernej jest to jednostka imienia generała broni Stanisława Maczka. To jest formacja, która stanowi jeden z oddziałów pancernych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej. Powstała ona w roku 1995 i stacjonować zaczęła w Świętoszowie. Jest to formacja utworzona na bazie 120 Husarskiego Pułku Zmechanizowanego....

czytaj dalej

6 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 6 Batalion Powietrznodesantowy 6 Batalion Powietrznodesantowy jest to jednostka, jaka została powołana na cześć imienia generała Edwina Rozłubirskiego. Jest to formacja stanowiąca pododdział wojsk powietrznodesantowych. Jest to jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Batalion tu omawiany powstał w końcówce lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Zorganizowano dla tejże jednostki w maju 1957...

czytaj dalej