Blog

6 Batalion Zabezpieczenia i Remontu

Bataliony: 6 Batalion Zabezpieczenia i Remontu Szósty Batalion Zabezpieczenia i Remontu jest to specyficzna jednostka wojsk powietrznodesantowych, która stanowi jedną z formacji Sił Zbrojnych występujących w okresie PRL. Jest to organizacja, jaka powstała w dniu 1 czerwca 1964 roku. Jest to formacja, w skład której weszła 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa....

czytaj dalej

21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

Dywizje: 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej jest jednostką imienia generała Józefa Zająca. To jednostka będąca pododdziałem artylerii przeciwlotniczej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to formacja, jaka powstała jako oddział podporządkowany dowódcy 21 Brygady Strzelców

czytaj dalej

33 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 33 Batalion Powietrznodesantowy 33 Batalion Powietrznodesantowy jest to charakterystyczna dla Sił Zbrojnych PRL jednostka będąca pododdziałem wojsk powietrznodesantowych naszego kraju. Formacja została utworzona w grudniu 1967 roku i najpierw jako swoją placówkę stacjonującą wybrała garnizon w Niepołomicach niedaleko Krakowa. Warto wiedzieć, że był to batalion stanowiący jednostkę skadrowaną.Ogólnie na...

czytaj dalej

20 Brygada Zmechanizowana

Brygady: 20 Brygada Zmechanizowana 20 Brygada Zmechanizowana jest to jednostka imienia Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego. To jest oddział , jaki wchodzi w skład jednostki Wojska Polskiego. Powstała ta Brygada w roku 1994. Jest to formacja utworzona generalnie na bazie 75 Ośrodka Materiałowo-Technicznego. Jest jednostką 15 Dywizji Zmechanizowanej.

czytaj dalej

18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy 18 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion bielski, który powstał na cześć imienia kapitana Ignacego Gazurka. Jest to specyficzna formacja, która stanowi pododdział Wojsk Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cal historia owego batalionu wiąże się z rokiem 1954, kiedy to został utworzony najpierw 19 Samodzielny Batalion...

czytaj dalej

21 Batalion Logistyczny

Bataliony: 21 Batalion Logistyczny 21 Batalion Logistyczny jest to jednostka imienia generała Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego. To formacja logistyczna w swym charakterze jaka wchodzi w skład zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Została ona utworzona na polecenie dowódcy Wojsk Lądowych. Decyzja o jej uformowaniu miała miejsce 14 kwietnia 2011 roku. Powstała ta...

czytaj dalej

6 Batalion Logistyczny

Bataliony: 6 Batalion Logistyczny 6 Batalion Logistyczny jest to jednostka powstała na cześć generała Ignacego Prądzyńskiego. Generalnie to forma stanowiąca pododdział logistyczny w swym charakterze, jaki zakwalifikowani do formacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Datę powstania tego batalionu przyjmuje się na rok 1999. Wówczas batalion został sformowany. Powstał w składzie 6...

czytaj dalej

6 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 6 Batalion Dowodzenia 6 Batalion Dowodzenia jest to batalion, który został formacją nazwaną imieniem generała broni Józefa Kuropieskiego. Jest to pododdział, który stanowi formację łączności oraz dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Warto wiedzieć, że celem istnienia tego batalionu jest rozwijanie stanowisk dowodzenia, a także ich swoiste zabezpieczanie i gwarantowanie im...

czytaj dalej

21 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 21 Batalion Dowodzenia 21 Batalion Dowodzenia jest jednostką, która powołana została pod imieniem generała bryg. Zygmunta Szyszko-Bohusza. Jest to jednostka dowodzenia oraz łączności, która wchodzi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ona podporządkowana dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.W 1997 roku jednostce tej przyznano sztandar wojskowy. Jako...

czytaj dalej

16 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 16 Batalion Dowodzenia 16 Batalion Dowodzenia obchodzi swój dzień, a w zasadzie swe święto w dniu 25 maja. Jest to jednostka, w której strukturze organizacyjnej występuje dowództwo, sztab a także dwie kompanie łączności, kompania logistyczna, kompania ochrony oraz regulacji ruchu, kompania węzłów bazowych. Jest to jednostka będąca oddziałem Wojska...

czytaj dalej