16bpd.pl

16 Batalion Powietrznodesantowy

16 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 16 Batalion Powietrznodesantowy

16 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion imienia generała bryg. Mariana Zdrzałki. Jako batalion rozumie się jednostkę powietrznodesantowych wosk. To jednostka WL aby przejść na stronę kliknij tutaj. RP. Formacja u charakteryzowana powstała w roku 1957. Stworzona została poprzez rozformowanie 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Batalion ten został tam zakwaterowany, dokładniej w jego koszarach. Ogólnie rzecz biorąc, batalion tu omawiany został w tym samym roku powiększony o pierwszych poborowych. Miało to miejsce 5 listopada. 9 listopada zaczęło się natomiast szkolenie wojskowe. Batalion ten niegdyś funkcjonował jako JW. 2059. Cechą charakterystyczną tej formacji wojskowej jest noszenie przez żołnierzy bordowych beretów.

Artykuł dzięki: płyty drogowe