33 Batalion Powietrznodesantowy

33 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 33 Batalion Powietrznodesantowy

33 Batalion Powietrznodesantowy jest to charakterystyczna dla Sił Zbrojnych PRL jednostka będąca pododdziałem wojsk powietrznodesantowych naszego kraju. Formacja została utworzona w grudniu 1967 roku i najpierw jako swoją placówkę stacjonującą wybrała garnizon w Niepołomicach niedaleko Krakowa. Warto wiedzieć, że był to batalion [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] stanowiący jednostkę skadrowaną.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Ogólnie na stanie etatowym wyróżniano tam na okres lat pokoju dokładnie dwustu pięćdziesięciu poborowych. Mieli oni zajmować się szkoleniem rezerwistów ale również konserwowaniem maszyn specjalistycznych i fachowego sprzętu. Jednostka w momencie mobilizacji wojskowej uzupełniała swój stan. Batalion ten przetrwał kilkanaście lat, został rozwiązany dokładnie w grudniu 1976 roku. Na czele batalionu w jego historii stawali dwaj dowódcy był to ppłk Edward Jasyk oraz płk dypl.

Mieczysław Toborek.

Artykuł dzięki: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]