16 Tczewski Batalion Saperów

16

Bataliony: 16 Tczewski Batalion Saperow

16 Tczewski Batalion Saperów jest to jednostka będąca pododdziałem inżynieryjnych wojsk. Tradycją tej formacji jest posiadanie indywidualnej odznaki pamiątkowej, a także proporczyk znajdujący się na berecie, które stały się oficjalnymi symbolami tejże jednostki. Ta jednostka uczestniczy w zmaganiach ze skutkami klęsk żywiołowych.