6 Batalion Dowodzenia

6

Bataliony: 6 Batalion Dowodzenia

6 Batalion Dowodzenia jest to batalion, który został formacją nazwaną imieniem generała broni Józefa Kuropieskiego. Jest to pododdział, który stanowi formację łączności oraz dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Warto wiedzieć, że celem istnienia tego batalionu jest rozwijanie stanowisk dowodzenia, a także ich swoiste zabezpieczanie i gwarantowanie im maksymalnej ochrony.

Musimy wiedzieć, że jeżeli zaistnieje tka okoliczność, niezbędne jest, aby wspomagać batalion bojowy poprzez specjalistyczne pododdziały. Warto wiedzieć, że żołnierze z tego oddziału kierowani są także na rozmaite misje zagraniczne. Warto wyszczególnić jedna z takowych misji, która była zorganizowana jako większa operacja. Chodzi o PKW Irak. Miało to miejsce w roku 2004. Ogólnie batalion ten został stworzony w końcówce dwudziestego wieku, a dokładnie w 1999 roku. Powstał jako efekt rozkazu wydanego przez dowódcę Wojsk Lądowych nr PF – 5/Org. Powstanie formacji zanotowano 22 stycznia 1999 roku. Rozkaz wydany został w tej kwestii przed dowódcę Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego a także dowódcy 6 Brygady Desantowo-Szturmowej.

Ogólnie formacja powstała na bazie charakterystycznych jednostek, takich dokładnie jak pluton miotaczy ognia, pięć baterii artylerii przeciwpancernej, jedenaście kompanii saperów, czterdzieści osiem kompanii rozpoznawczej, sześć kompanii łączności, cztery kompanie ochrony i regulacji ruchu. Kilkanaście lat temu, a dokładniej miało to miejsce w roku 2002, batalion tu charakteryzowany uzyskał sztandar wojskowy. Sztandar ten został ufundowany przez Związek Polskich Spadochroniarzy z Krakowa. Co do tradycji tego batalionu, to jak każda formacja ma on pewne zwyczaje. W tym przypadku jako tradycję rozumie się ustalenie w 200w roku patrona jednostki.

Jego święto wyznaczono na dzień 26 czerwca. Natomiast sama tradycja utworzona została przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Powołano patrona decyzją z dnia 10 czerwca. Jeżeli chodzi o samą strukturę tej formacji, to składa się ona z dowódcy i sztabu, z kompanii ochrony i regulacji ruchu, a także z kompanii dowodzenia. Do tego dochodzi też pluton chemiczny, kompania saperów, kompania rozpoznawcza oraz bateria przeciwlotnicza. Dodatkowo mowa także o kompanii logistycznej oraz plutonie medycznym. Dowódcami tejże jednostki byli ppłk dypl. Maciej Koziński, ppłk Maciej Mazurkiewicz, ppłk mgr Zbigniew Golara oraz ppłk Roman Utracki.