6 Batalion Powietrznodesantowy

6

Bataliony: 6 Batalion Powietrznodesantowy

6 Batalion Powietrznodesantowy jest to jednostka, jaka została powołana na cześć imienia generała Edwina Rozłubirskiego. Jest to formacja stanowiąca pododdział wojsk powietrznodesantowych. Jest to jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Batalion tu omawiany powstał w końcówce lat pięćdziesiątych minionego stulecia.

Zorganizowano dla tejże jednostki w maju 1957 roku Kurs Instruktorsko-Metodyczny Instruktorów Spadochronowych. Ogólnie Kurs ten został przeformowany na 9 Szkolny Batalion Powietrznodesantowy, co miało miejsce niewiele później, bowiem w połowie czerwca tego samego roku. Ogólnie pozostała natomiast przy charakteryzowanej formacji placówka będąca Ośrodkiem Szkolenia Spadochronowego. W styczniu 1958 roku z kolei kadra ośrodka spadochronowego wyłączona została z formacji opisywanej. Przeszła ona do składu sztabu dywizji. Jeżeli chodzi o poborowych, to pierwsi żołnierze pojawili się w tej formacji w dniu 5 listopada 1957 roku. Zaledwie dwa miesiące później batalionowi zmieniono lokalizację.

Z Krakowa żołnierze przeszli do Niepołomic. W 1958 roku z kolei utworzona została szkoła podoficerska. Ogólnie rzecz biorąc batalion z czasem został przeformowany na 6. Ośrodek Szkoleniowo-Mobilizacyjny. Dokładnie rzecz biorąc miało to miejsce na podstawie decyzji dokonanej przez szefa Sztabu Generalnego WP w roku 1964. Z czasem natomiast jednostka została uwzględniona w składzie 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W dniu 15 czerwca 1996 roku z kolei przekształcono nazwę formacji na 6 batalion desantowo-szturmowy. Ważną datą w życiu formacji jest także luty 2000 roku, kiedy to zaczęła owa formacja stacjonować w garnizonie Gliwice.

We wrześniu trzy lata później batalion tu omawiany dołączył do formacji Wielonarodowej Brygady Czesko-Polsko-Słowackiej. Taka brygada międzynarodowa została utworzona na krótko, bowiem dwa lata później, a mianowicie w końcówce czerwca brygadę ta rozformowano, czyli z niej zrezygnowano. W listopadzie 2003 roku6 batalion desantowo-szturmowy zyskał imię na cześć generała dywizji Edwina Rozłubirskiego. W lipcu siedem lat później jednostka została zmieniona swą nazwą na 6 batalion powietrznodesantowy. Zaledwie dwa lata później na czele 1 kompanii stanął Marcin Zalewski. Jego formacja natomiast zaczęła tworzyć Polski Kontyngent Wojskowy, który służył w Afganistanie. Wchodzący w skład batalionu saperzy wchodzą także w skład dwóch patroli rozminowania. Patrole te mają na celu niwelowanie wybuchów ładunków wybuchowych, likwidowanie niewypałów i ich neutralizowanie.

Ogólnie 28 patrol rozminowania zajmuje się następującymi kwestiami – ma obejmować swym zasięgiem powiaty ziemskie takie jak strzelecki, będziński, kłobucki, lubliniecki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, częstochowski, będziński, kłobucki, zawierciański, tarnogórski oraz myszkowski. Do tego dochodzi także działalność na terenie powiatu grodzkiego, w tym obejmując swym zasięgiem Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Piekary Śląskie, Częstochowę, Jaworzno, Sosnowiec.

29 patrol natomiast odpowiedzialny jest za następujące powiaty – ziemskie i grodzkie –bielski, cieszyński, raciborski, rybnicki, żywiecki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tychy, Żory, Chorzów, Bytom, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Zabrze. Symbolem tych żołnierzy jest bordowy beret. Jest to charakterystyczne nakrycie głowy, z kolei na spadochroniarzy co także bardzo specyficzne mówi się Czerwone Berety. Żołnierze tej formacji mają specyficzne emblematy rozpoznawcze. Są one umiejscowione na tarczy, która ma kształt okrągły i które są w niebieskim kolorze. Na samym środku tego odznaczenia znajduje się czasza spadochronu, która jest rozwinięta i ma opuszczone linki.

Do tego pikujący orzeł lotników, jaki też jest w centrum. Ogólnie dookoła emblematu znajduje się pęk liści laurowych, który tworzy charakterystyczny wieniec. To ma być symbol męstwa oraz chwały. Warto wiedzieć, że emblemat został stworzony przez starszego sierżanta sztabowego Zbigniewa Ślusarczyka. Warto jeszcze wspomnieć nieco na temat tego, że wyznacznikiem żołnierzy charakteryzowanej formacji okazuje się bordowy beret. Jeżeli natomiast chodzi o zadania, jakie stoją przed batalionem, to są to wzmacnianie okrążonych sił, ochrona wojsk własnych, zmniejszanie siły i potencjału wojsk przeciwnych poprzez realizowanie rozmaitych akcji na tyłach wroga, opanowywanie obiektów terenowych na polu walki a także ich utrzymywanie przed przeciwnikiem. Co do natomiast struktury organizacyjnej, to mowa o kompanii dowodzenia, oczywiście dowództwie i sztabie, pierwszej kompani szturmowej, drugiej kompanii szturmowej, trzeciej kompanii szturmowej, kompanii logistycznej, kompani moździerzy oraz zespole zabezpieczenia medycznego.