16bpd.pl

Powietrzne

10 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 10 Batalion Powietrznodesantowy 10 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion, który powstał na cześć Ludowych Partyzantów Ziemi Śląskiej i takie też nosi imię. Jest to jednostka będąca charakterystycznym read...

Read More

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Ladowych

Brygady: 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Ladowych 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych jest to formacja, która stanowi jednostkę a nawet związek taktyczny. Jest podporządkowana Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. read...

Read More

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Brygady: 10 Brygada Kawalerii Pancernej 10 Brygada Kawalerii Pancernej jest to jednostka imienia generała broni Stanisława Maczka. To jest formacja, która stanowi jeden z oddziałów pancernych Sił read...

Read More

12 Dywizja Zmechanizowana

Dywizje: 12 Dywizja Zmechanizowana 12 Dywizja Zmechanizowana została powołana jako jednostka szczecińska o imieniu Bolesława Krzywoustego. To read...

Read More

33 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 33 Batalion Powietrznodesantowy 33 Batalion Powietrznodesantowy jest to charakterystyczna dla Sił Zbrojnych PRL jednostka będąca pododdziałem wojsk powietrznodesantowych naszego kraju. Formacja została utworzona read...

Read More

21 Batalion Logistyczny

Bataliony: 21 Batalion Logistyczny 21 Batalion Logistyczny jest to jednostka imienia generała Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego. To formacja logistyczna read...

Read More

21 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 21 Batalion Dowodzenia 21 Batalion Dowodzenia jest jednostką, która powołana została pod imieniem generała bryg. Zygmunta Szyszko-Bohusza. Jest to jednostka dowodzenia oraz łączności, która wchodzi w skład read...

Read More