16bpd.pl

Morskie

16 Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 16 Batalion Powietrznodesantowy 16 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion imienia generała bryg. Mariana Zdrzałki. Jako batalion rozumie się jednostkę powietrznodesantowych wosk. To jednostka WL RP. Formacja read...

Read More

14 Dywizjon Artylerii Samobieznej

Dywizje: 14 Dywizjon Artylerii Samobieznej 14 Dywizjom Artylerii Samobieżnej jest to jednostka, która została nazwana imieniem generała bryg. Wacława Wieczorkiewicza. Jest read...

Read More

18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

Bataliony: 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy 18 Batalion Powietrznodesantowy jest to batalion bielski, który powstał na cześć imienia kapitana Ignacego Gazurka. Jest to specyficzna formacja, która stanowi pododdział read...

Read More

6 Batalion Logistyczny

Bataliony: 6 Batalion Logistyczny 6 Batalion Logistyczny jest to jednostka powstała na cześć generała Ignacego Prądzyńskiego. Generalnie to forma stanowiąca pododdział logistyczny w swym charakterze, jaki zakwalifikowani read...

Read More

16 Batalion Dowodzenia

Bataliony: 16 Batalion Dowodzenia 16 Batalion Dowodzenia obchodzi swój dzień, a w zasadzie swe święto w dniu 25 maja. Jest to jednostka, w której strukturze organizacyjnej występuje dowództwo, sztab a także dwie kompanie read...

Read More